OMYŁKOWE WYCIĄGNIĘCIE UCHWYTU WYCZEPIANIA TAŚM NOŚNYCH CZASZY GŁÓWNEJ SPADOCHRONU – zmiany

Na podstawie Wytycznych nr 3 Prezesa ULC z dnia 27.01.2016 r. W sprawie uzupełnienia regulaminów skoków spadochronowych w zakresie metodyki postępowania w sytuacjach niebezpiecznych o procedurę dotyczącą przypadku omyłkowego wyciągnięcia uchwytu wyczepiania taśm nośnych czaszy głównej spadochronu.

OMYŁKOWE WYCIĄGNIĘCIE UCHWYTU WYCZEPIANIA TAŚM NOŚNYCH
CZASZY GŁÓWNEJ SPADOCHRONU

WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE POSTĘPOWANIE:

Po stwierdzeniu omyłkowego wyciągnięcia uchwytu wyczepiania taśm nośnych czaszy głównej spadochronu – staraj się utrzymywać przez cały czas stabilną, płaską sylwetkę spadania. Otwieraj natychmiast spadochron zapasowy !!!