Zmiana w regulaminie dotycząca skoków w tandemie

Odpowiedzialność tandem pilota za pasażera i procedury związane z wykonaniem skoku

tandemowego

 

 • Pilot tandemu ponosi odpowiedzialność za pasażera ;
  • podczas przygotowania pasażera do skoku poprzez szkolenie obejmujące przede wszystkim
   z znajomienie pozycją podczas skoku i lądowania
  • od chwili sprawdzenia pasażera w prawidłowość nałożenia i zapięcia uprzęży bezpośrednio przed wejściem na pokład statku powietrznego w rejonie przygotowania się do skoków
  • poprzez bezpieczne doprowadzenie pasażera w rejon załadunku do statku powietrznego i wejście pasażera na jego pokład
  • podczas zajęcia miejsca i zapięcie pasów przez pasażera w statku powietrznym (jeżeli w takie wyposażony jest statek powietrzny)
  • w trakcie kołowania i lotu statkiem powietrznym od chwili rozpoczęcia kołowania,
   startu, lotu statkiem powietrznym oraz lądowania i opuszczenia statku powietrznego po
   wylądowaniu i zejściu w rejon przygotowania się do skoków w chwili kiedy z różnych przyczyn, kontynuowanie kołowania, startu lub lotu zostało przerwany przez załogę statku powietrznego.
  • podczas przygotowania się na pokładzie statku powietrznego do skoku
  • w trakcie przebiegu całego skoku od chwili rozpoczęcia podejścia do drzwi do momentu
   zakończenia lądowania na spadochronie, odpięcia pasażera po wylądowaniu i zwinięciu czasy spadochronu
  • do chwili zakończenia zejścia przez pasażera z rejonu lądowania w rejon przygotowywania się do skoków
 • Pasażer tandemu powinien być poinformowany przez instruktora tandem pilota
  o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia mu pomocy podczas wykonywania skoku.
 • Pasażer tandemu powinien zostać zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez producentów spadochronów oraz brakiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku. Ostrzeżenia te umieszczane są na czaszach
  spadochronów w miejscu zwanym WARNING oraz instrukcjach
 • Odpowiedzialność z decyzję o wykonaniu skoku ponosi tandem pilot
 • Zabrania się wykonania skoku wbrew woli pasażera

 

 

 

Sytuacje niebezpieczne podczas skoków Tandemowych

 

 • Postępowanie instruktora tandem pilota wynika z jego realnej oceny zagrożenia i powinno być zgodne z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas szkolenia i wykonywania skoków jako tandem pilot.
 • W każdym przypadku niesubordynacji (niewłaściwym zachowaniem, paniką) pasażera w celu
  zachowania bezpieczeństwa tandem pilot może zastosować środki przymusu w stosunku do
  pasażera.

Okresowy trening odświeżający tandem pilota

 • Skoczek posiadający uprawnienie Tandem powinien odbyć trening odświeżający umiejętność skoczków spadochronowych, wykonujących skoki z pasażerem, zgodnie z wymaganiami
  producenta używanego tandemowego zestawu spadochronowego.
 • W przypadku, gdy producent nie opisuje wymagań w zakresie okresowego treningu
  odświeżającego umiejętności skoczków spadochronowych, wykonujących skoki z pasażerem, wprowadzam następujące zapisy:

pkt.1.W  przypadku, gdy skoczek spadochronowy posiadający uprawnienie Tandem nie wykonał skoków z pasażerem w ostatnich 90 dniach, powinien przed wykonaniem skoku z pasażerem wykonać
co najmniej 2 treningowe skoki odświeżające umiejętności z instruktorem posiadającym ważne uprawnienie Tandem, w roli pasażera.

 1. a) Skok powinien wykonać na spadochronie tandem z instruktorem z imitacją nieprawidłowej pozycji (na plecach, na boku lub innej) przy wyjściu ze statku powietrznego z wysokości nie mniejszej niż 3200 m AGL. Wyrzucenie spadochronu hamującego tzw. „drouga” powinno nastąpić z pozycji bezpiecznej. Podczas tego skoku, skoczek może  również markować użycie wszystkich uchwytów systemu, rozpoczynając od uchwytów inicjujących otwarcie  spadochronu głównego poprzez uchwyt odłączający spadochron główny, a kończąc na uchwycie inicjującym otwarcie spadochronu zapasowego. Cała sekwencja markowania użycia uchwytów musi zostać powtórzona minimum dwa razy. Minimalna wysokość otwarcia spadochronu głównego – 1500 m AGL.
  Przyziemienie skoczka powinno odbyć się w prawidłowej pozycji w odległości nie większej niż
  50 m od celu wyznaczonego przed skokiem.
 2. b) Kolejny skok powinien zostać wykonany w stabilnym oddzieleniu od statku powietrznego
  z wysokości nie mniejszej niż 3200 m AGL, a wypuszczenie spadochronu hamującego tzw. „drouga” w stabilnej pozycji od 3 do 6 sekund. Podczas spadania, po wypuszczeniu stabilizatora, skoczek powinien wykonać co najmniej dwa kontrolowane obroty w poziomie po 360°
  w odmiennych kierunkach oraz wykonać markowanie użycia wszystkich uchwytów systemu,
  rozpoczynając od uchwytu odłączającego spadochron główny, a kończąc na uchwycie inicjującym otwarcie spadochronu zapasowego, przy czym powyższą sekwencję powinno się wykonać
  minimum dwa razy. Minimalna wysokość otwarcia spadochronu głównego – 1500 m AGL.
  Skoczek pod kontrolą instruktora określa prawidłowy punkt hamowania spadochronu
  tandemowego podczas lądowania. Lądowanie zespołu powinno odbyć się w odległości nie
  większej niż 50 m od celu wyznaczonym przed skokiem.

pkt.2.Skoczek posiadający uprawnienie Tandem powinien odbyć trening odświeżający umiejętności określone w pkt. 1, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie wykonał co najmniej 25 skoków
tandemowych. Trening odświeżający umiejętności jest ważny 12 miesięcy.

8.3.   Trening odświeżający, opisany w punkcie 1, powinien być nadzorowany przez instruktora
spadochronowego z ważnym uprawnieniem Tandem, który nie ma przerwy w wykonywaniu
skoków z pasażerem dłuższej niż 90 dni. Instruktor ten nadzoruje skoki oraz występuje podczas skoku w roli pasażera, uczestniczy i ocenia przebieg przygotowania naziemnego.
Za wyznaczenie instruktora nadzorującego trening odświeżający umiejętności odpowiada organizator skoków. Podczas naziemnego treningu odświeżającego, skoczek powinien sprawdzić
i przygotować zestaw spadochronowy do skoku omawiając wszystkie wykonywane czynności,
a następnie ubrać w uprząż i przygotować do skoku instruktora nadzorującego trening, który ma wystąpić w roli pasażera. Ponadto, skoczek przeprowadza markowanie otwierania systemu
spadochronu tandem, demonstrując wszystkie czynności instruktorowi.
W przypadku  stwierdzenia znaczącego zmniejszenia umiejętności, instruktor nadzorujący zaleca ponowne  przeprowadzenie  treningu  odświeżającego. Do czasu uzyskania pozytywnej oceny
z przeprowadzonego treningu odświeżającego, skoczek z uprawnieniem Tandem nie może
wykonywać skoków z pasażerem. Po pozytywnym  zakończeniu treningu odświeżającego, instruktor nadzorujący, dokonuje wpisu potwierdzającego trening w dokumentacji osobistej skoczka lub sporządza odpowiedni protokół.

 

 

Minimalne zalecenia i wymagania podczas wykonywania skoków spadochronowych z drugą osobą
z kamerą przymocowaną do dłoni skoczka spadochronowego na podstawie wytycznych nr 12
Prezesa ULC z dnia 27 listopada 2015 roku.

 

W celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych z drugą osobą, z kamerą przymocowaną do dłoni skoczka spadochronowego, zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa
skierowanymi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez Państwową Komisję Badania Wypadków
Lotniczych zaleca się stosowanie poniższych minimalnych wymagań.

 

 • 1.

Zaleca się, aby skoczek spadochronowy przed przystąpieniem do wykonywania skoków z drugą osobą,
z kamerą przymocowaną do swojej dłoni wykonał co najmniej:

 • 100 skoków z drugą osobą po uzyskaniu uprawnienia do wykonywania skoków z pasażerem TANDEM, bez użycia kamery;
 • Dwa skoki bez pasażera na spadochronie osobowym jednomiejscowym z kamerą przymocowaną do
  swojej dłoni, aby poznać wpływ zamocowania kamery na swobodne spadanie i swobodne operowanie
  kamerą;
 • Trening naziemny, podczas którego zostały przećwiczone umiejętności wykonywania procedur
  awaryjnych z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, z założonym spadochronem, podczepioną drugą osobą i pełnym wyposażeniem; trening może być wykonany z użyciem podwieszanej uprzęży;
 • Jeden skok z drugą osobą z kamerą przymocowaną do swojej dłoni wraz ze skoczkiem posiadającym uprawnienie klasy wyszkolenia C-PJ (C) lub egzaminatorem, jako drugą osobą.
 • 2.

Zaleca się, aby skoczek spadochronowy przed przystąpieniem do wykonywania skoków z drugą osobą,
z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, po 90-dniowej przerwie w wykonywaniu tego rodzaju skoków
wykonał co najmniej:

 • Trening naziemny, podczas którego zostały przećwiczone umiejętności wykonywania procedur
  awaryjnych z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, z założonym spadochronem, podczepioną drugą osobą i pełnym wyposażeniem; trening może być wykonany z użyciem podwieszanej uprzęży;
 • Jeden skok z drugą osobą, z kamerą przymocowaną do swojej dłoni, wraz ze skoczkiem posiadającym uprawnienie klasy wyszkolenia C-PJ (C) lub egzaminatorem, jako drugą osobą.

 

Powyższe zalecenia stanowią absolutne minimum. Skoczek powinien wykonać tyle skoków ile
potrzeba, aby czuł się swobodnie skacząc z kamerą przymocowaną do ręki.

 

slajder2