Komunikat w sprawie składek na 2017.

 

Zarząd Aeroklubu Lubelskiego na ostatnim posiedzeniu zatwierdził wysokość składki członkowskiej na rok 2017.  Wpłacając składkę przed 31 marca korzystamy ze znacznej zniżki.

Szczegóły na http://aeroklub.lublin.pl/news/201702.html#142902.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach składki członkowskiej jesteśmy objęci ubezpieczeniem NNW.

W treści opisu przelewu bankowego bardzo proszę podać:

Imię i nazwisko,

Nr pesel, aktualny adres zameldowania

dopisek – składka członkowska 2017