Szkolenie

Zapraszamy na szkolenia spadochronowe organizowane przez Aeroklub Lubelski

W kursie mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Dla osób w wieku 16 – 18 lat wymagana jest zgoda obydwojga rodziców (formularz do pobrania).

Część teoretyczna obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych plus ćwiczenia praktyczne w terenie. Zajęcia odbywają się głównie w weekendy. Możliwe jest też po uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia ustalenie innego okresu przeprowadzenia zajęć.

szkolenie1 szkolenie2

Pierwsze skoki odbywają się z wysokości 800-1200 m na tzw.”linę” (Static Line) czyli z samoczynnym otwarciem spadochronu.

Sprzęt: do szkolenia wykorzystujemy spadochrony szybujące. Aeroklub Lubelski posiada obecnie 15 kompletów spadochronowych do szkolenia podstawowego.
W skład zestawu spadochronowego wchodzą następujące elementy:
spadochrony główne:
– Navigator z firmy Performance Designs,
– Voyager z firmy Precision Aerodynamics.
spadochrony zapasowe:
– PD Reserve z firmy Performance Designs,
– Raven, Super Raven z firmy Precision Aerodynamics,
– Smart z firmy Aerodyne.
pokrowce:
– Wings z firmy Sunrise
automaty AAD:
– AAD VIGIL z firmy VIGIL

Osoby chętne na szkolenie spadochronowe prosimy o zgłaszanie się przez nasz formularz. Informacje o planowanym szkoleniu będą wysyłane e-mailem. Dodatkowe informacje będą publikowane na stronie Szkoły Spadochronowej i Aeroklubu Lubelskiego.

Przypominamy, że osoby pragnące rozpocząć szkolenie na pierwsze spotkanie muszą przynieść komplet wymaganych dokumentów.

  1. Dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu)
  2. Dowód wpłacenia opłaty za szkolenie wg aktualnego cennika (w opisie przelewu lub wpłaty prosimy wpisać “za szkolenie spadochronowe” oraz podać swoje imię i nazwisko); wpłaty można dokonać przelewem (nr konta podany jest w dziale kontakt) lub bezpośrednio w kasie Aeroklubu w Radawcu.
    Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztu skoku i wypożyczenia sprzętu, które opłacamy dopiero przed skokiem.
  3. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda obojga rodziców lub opiekunów na formularzu, który można pobrać tutaj. Dokument musi być potwierdzony przez Kierownika Szkolenia Spadochronowego lub notariusza.

Podczas szkolenia wymagane jest ubranie i obuwie sportowe.

Żeby zostać dopuszczonym do skoków należy przejść teoretyczne szkolenie spadochronowe, opanować ćwiczenia praktyczne a następnie zdać egzamin teoretyczny w formie testu.

Proponujemy skorzystać z materiałów szkoleniowych w zakładce “Materiały szkoleniowe“. Informacje tam zawarte przydadzą się w trakcie szkolenia.

Wymagane jest ubezpieczenie NNW (V grupa ryzyka). Informacji na ten temat udzieli instruktor na pierwszych zajęciach.