Świadectwo Kwalifikacji – krok po kroku

Procedury przystąpienia do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji

Spełniając postulaty zagubionych skoczków w gąszczu przepisów, przedstawiamy krok po kroku, procedurę uzyskania wymarzonego dokumentu, jakim jest

Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego

z uprawnieniem podstawowym :

“B”, „C”, „D”.

swiadectwo_kw

Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego „B”

Posiadacz świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z klasą wyszkolenia „B” jest uprawniony do wykonywania skoków bez nadzoru instruktora oraz do samodzielnego układania czaszy głównej.

Szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „B” powinno obejmować wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut.

Kandydat ubiegający się o świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „B” powinien pomyślnie zdać egzamin teoretyczny, potwierdzający że posiada wiedzę niezbędną dla uzyskania tego uprawnienia.”

Kandydat ubiegający się o świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „B” powinien wykazać przed egzaminatorem praktycznym podczas egzaminu praktycznego, że nabył umiejętności praktyczne w zakresie wymaganym dla uprawnienia podstawowego, o które się ubiega.

 

KROK1
Skonsultuj się ze swoim instruktorem prowadzącym, pokaż mu udokumentowaną praktykę w której masz potwierdzone minimum 50 skoków, czas wolnego spadania minimum 30 minut, zrealizowane wszystkie zadania wg Programu Szkolenia Spadochronowego.

KROK2
Umawiasz się z instruktorem prowadzącym na praktyczny egzamin wewnętrzny, na którym:

  • demonstrujesz umiejętność ułożenia czaszy głównej;
  • dopasowanie uprzęży, przygotowanie wyposażenia;
  • przegląd spadochronu przed skokiem;
  • ustalenie kolejności skoku.
  • wykonujesz jeden skok “niski”,  w trakcie którego demonstrujesz umiejętność określenia punktu zrzutu/skoku, a także umiejętność wylądowania w określonym miejscu z tolerancją +/- 50 m;
  • wykonujesz jeden skok „wysoki” na wiązankę nakazanych figur podczas wolnego spadania, zawierających w sobie obroty, salta i beczki, czyli umiejętność przemieszczania w trzech płaszczyznach.
  • Pamiętaj o kontroli wysokości, sygnałach do rozejścia, otwarcia spadochronu i dokładności opóźnienia. Rozejściem może być : „strzała” lub „track”.

KROK3
Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym, przystępujesz do kompletowania niezbędnych dokumentów, zawierających:

Osoby uczące się (do 25 roku życia) mają 50% zniżki na opłaty za egzaminy (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub indeksu).

KROK4
Z kompletem dokumentów stawiasz się przed egzaminatorem państwowym LKE na swoim lotnisku, lub obcej Strefie, umawiacie się egzamin teoretyczny.

KROK 5
Po zdanym egzaminie teoretycznym umawiacie się na egzamin praktyczny.

KROK6
Po zdanych egzaminach teoretycznym i praktycznym, egzaminator LKE wystawia komplet protokołów: http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/wzory-protokolow/2110-125-pj-wiadectwo-kwalifikacji-skoczka-spadochronowego ;

http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2585:swiadectwo-kwalifikacji-skoczka-spadochronowego-pj-z-uprawnieniem-podstawowym-klasy-b&catid=342&Itemid=1511&lang=pl;

KROK 7
Z takim pakietem dokumentów stawiasz się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub (wysyłasz pocztą), lub robi to egzaminator LKE  –  http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2:punkt-obslugi-klienta-i-kancelaria&catid=12&Itemid=239&lang=pl

KROK8
Po około 30 dniach otrzymujesz informację o odbiorze, wysyłce lub o uzupełnieniu brakujących dokumentów (jeżeli cokolwiek z powyższych nie dostarczyłeś). Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji i przedstawienia go Kierownikowi Szkolenia stajesz się SAMODZELNYM SKOCZKIEM Z UPRAWNIENIEM „B” J

 

Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego „C”

Posiadacz świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z klasą wyszkolenia „C” upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia „B”, oraz:

  • do wykonywania skoków na pokazach;
  • do pełnienia funkcji wyrzucającego z pokładu statku powietrznego, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.

Kandydat przystępujący do szkolenia praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy wyszkolenia „C” powinien posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „B” oraz wykonać co najmniej 200 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 1 godzina.

Kandydat ubiegający się o uprawnienie podstawowe klasy wyszkolenia „C” powinien wykazać się przed egzaminatorem teoretycznym podczas egzaminu teoretycznego, że posiada wiedzę niezbędną do uzyskania dla tego uprawnienia.

Kandydat ubiegający się o świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „C” powinien wykazać przed egzaminatorem praktycznym podczas egzaminu praktycznego, że nabył umiejętności praktyczne w zakresie wymaganym dla uprawnienia podstawowego, o które się ubiega.

KROK1

Skonsultuj się ze swoim instruktorem prowadzącym, pokaż mu udokumentowaną praktykę, w której masz potwierdzone minimum 200 skoków, czas wolnego spadania minimum 1 godzina, zrealizowane wszystkie zadania wg Programu Szkolenia Spadochronowego.

KROK2

Umawiasz się z instruktorem prowadzącym, na praktyczny egzamin wewnętrzny, na którym:

wykonujesz jeden skok “niski”, w trakcie którego demonstrujesz:

  • umiejętność wykonywania skoków w terenie ograniczonym (przygodnym);
  • umiejętność pracy na pokładzie statku powietrznego, jako skoczek wyrzucający uczniów skoczków;
  • umiejętność określenie miejsca zrzutu;
  • czynności wyrzucającego w przypadku powstania sytuacji szczególnych na pokładzie statku powietrznego;
  • budowanie rundy do lądowania;
  • wykonanie prawidłowego podejścia do lądowania;
  • lądowanie w wyznaczonym miejscu.

KROK3

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym, przystępujesz do kompletowania niezbędnych dokumentów, zawierających:

Osoby uczące się (do 25 roku życia) mają 50% zniżki na opłaty za egzaminy (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub indeksu).

KROK4

Z kompletem dokumentów stawiasz się przed egzaminatorem państwowym LKE na swoim lotnisku, lub obcej Strefie, umawiacie się egzamin teoretyczny.

KROK5

Po zdanym egzaminie teoretycznym umawiacie się na egzamin praktyczny.

KROK6

Po zdanych egzaminach teoretycznym i praktycznym, egzaminator LKE wystawia komplet protokołów: http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/wzory-protokolow/2110-125-pj-wiadectwo-kwalifikacji-skoczka-spadochronowego ; http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2585:swiadectwo-kwalifikacji-skoczka-spadochronowego-pj-z-uprawnieniem-podstawowym-klasy-b&catid=342&Itemid=1511&lang=pl

KROK 7

Z takim pakietem dokumentów stawiasz się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego (wysyłasz pocztą), lub robi to egzaminator LKE  –  http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2:punkt-obslugi-klienta-i-kancelaria&catid=12&Itemid=239&lang=pl

KROK8

Po około 30 dniach otrzymujesz informację o odbiorze, wysyłce lub o uzupełnieniu brakujących dokumentów (jeżeli cokolwiek z powyższych nie dostarczyłeś). Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji i przedstawienia go Kierownikowi Szkolenia stajesz się SKOCZKIEM SPADOCHRONOWYM Z UPRAWNIENIEM „C” J

Świadectwo Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego „D”

Kandydat przystępujący do szkolenia praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy wyszkolenia „D” powinien posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „C” oraz wykonać co najmniej 500 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 3 godziny.

Kandydat ubiegający się o uprawnienie podstawowe klasy wyszkolenia „D” powinien wykazać się przed egzaminatorem teoretycznym podczas egzaminu teoretycznego, że posiada wiedzę niezbędną do uzyskania dla tego uprawnienia.

Kandydat ubiegający się o świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy wyszkolenia „D” powinien wykazać przed egzaminatorem praktycznym podczas egzaminu praktycznego, że nabył umiejętności praktyczne w zakresie wymaganym dla uprawnienia podstawowego, o które się ubiega.

KROK1

Skonsultuj się ze swoim instruktorem prowadzącym, pokaż mu udokumentowaną praktykę, w której masz potwierdzone minimum 500 skoków, czas wolnego spadania minimum 3 godziny, zrealizowane wszystkie zadania wg Programu Szkolenia Spadochronowego.

KROK2

Umawiasz się z instruktorem prowadzącym na praktyczny egzamin wewnętrzny, na którym zaliczasz :

  • umiejętność organizowania skoków spadochronowych;
  • współpracę z innymi użytkownikami lotniska;
  • zasadę użytkowania przestrzeni powietrznej w zakresie wykonywania skoków spadochronowych.

KROK3

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym, przystępujesz do kompletowania niezbędnych dokumentów, zawierających:

KROK4

Z kompletem dokumentów stawiasz się przed egzaminatorem państwowym LKE na swoim lotnisku, lub obcej Strefie, umawiacie się egzamin teoretyczny.

KROK5

Po zdanym egzaminie teoretycznym umawiacie się na egzamin praktyczny.

KROK6

Po zdanych egzaminach teoretycznym i praktycznym, egzaminator LKE wystawia komplet protokołów: http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/wzory-protokolow/2110-125-pj-wiadectwo-kwalifikacji-skoczka-spadochronowego ; http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2585:swiadectwo-kwalifikacji-skoczka-spadochronowego-pj-z-uprawnieniem-podstawowym-klasy-b&catid=342&Itemid=1511&lang=pl;

KROK 7

Z takim pakietem dokumentów stawiasz się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego (wysyłasz pocztą), lub robi to egzaminator LKE  –  http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2:punkt-obslugi-klienta-i-kancelaria&catid=12&Itemid=239&lang=pl

KROK8

Po około 30 dniach otrzymujesz informację o odbiorze, wysyłce lub o uzupełnieniu brakujących dokumentów (jeżeli cokolwiek z powyższych nie dostarczyłeś). Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji i przedstawienia go Kierownikowi Szkolenia stajesz się SKOCZKIEM SPADOCHRONOWYM Z UPRAWNIENIEM „D” J

 

Życzymy powodzenia.

Skydive Lublin -Szkoła Spadochronowa Aeroklubu Lubelskiego

                                                                                                                                                                                          Opracował: Sławomir”Krzyżak”Krzyżanowski