Regulamin skoków

Regulamin skoków 2017

http://skydivelublin.pl/wp-content/uploads/2015/01/0.1Regulamin-skoków-Szkoła-Spadochronowa-AL-3.pdf

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu:

 

http://skydivelublin.pl/wp-content/uploads/2015/01/2-15-zalaczniki-LITE.pdf